naprawa reperacja dachów oraz wykączenia wnętrz .Emailbuddom83@gmail.com.tel.536580580

dachy warszawa tel 536580580 Email buddom83@gmail.com

CENNIKI

us�uga cena jest to z podatkiem VAT
Demonta� , wywiezienie i utylizacja eternitu 168 z�/m2
Obrabianie pap� 26 z�/m2
Za�o�enie folii dachowej 8 z�/m2
Szczelne po�o�enie i obicie deskami 28 z�/m2
�acenie 25 z�/m2
Monta� obr�bek blacharskich 31 z�/m2
Obr�bka blach� komina na felc – obw�d do 3 m 274 z�/m2
Obr�bka blach� komina na felc – obw�d powy�ej 3 m 367 z�/m2
Obr�bka blach� komina na felc – obw�d powy�ej 3 m. szeroko�� pow. 1.5 m 612 z�/m2
Obrabianie daszka na kominie blach� 245 z�/szt
Po�o�enie deski czo�owej i koszowej 15 z�/mb
Krycie dach�wk� ceramiczn� karpi�wk� 49 z�/m2
Krycie blach� t�oczon� 37 z�/m2
Krycie blach� p�ask� na felc 86 z�/m2
Krycie Ondulin� 86 z�/m2
Krycie pap� termozgrzewaln� 28 z�/m2
Krycie pap� termozgrzewaln� z warstw� ocieplaj�c� ze styropianu 46 z�/m2
Zerwanie starej papy 18 z�/m2
Krycie gontami papowymi 37 z�/m2
Monta� rynien i rur spustowych 31 z�/mb
Monta� drabinek przeciw�niegowych 31 z�/mb
Montaż �aw kominiarskich 31 z�/mb
Monta� dach�wki kominkowej wraz z przy��czem 31 z�/m2
Monta� wi�by dachowej 61 z�/m2
Monta� du�ej jask�ki 1377 z�/szt
Monta� ma�ej jask�ki 766 z�/szt
Dodatek za kosze i g�siory sko�ne 31 z�/m2
Dodatek za g�siory poziome 25 z�/m2
Ustawienie rusztowania od 4-6 m 12 z�/m2
Monta� ocieplenia z we�ny 19 z�/m2
Monta� folii paroizolacyjnej 6 z�/m2

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.